Co to jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna (często stosuje się wymiennie określenie psychoanalityczna) to proces leczenia polegający na rozmowie. Jej celem jest lepsze zrozumienie siebie: przeżyć, potrzeb i obaw. Dzięki temu można w nowy sposób zobaczyć to, co dotychczas stanowiło trudność i znaleźć nową drogę radzenia sobie oraz rozwiązywania problemów. Psychoterapia ma na celu zmianę wzorców  zachowania, struktur i procesów intrapsychicznych. Pozwala zobaczyć osobisty wpływ na pojawiające się w życiu przeciwności.

Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy i opiera się w dużej mierze na teorii, koncepcjach oraz pojęciach z niej wywodzących się, szczególnie teorii relacji z obiektem i psychologii ego.

Najważniejsze założenia psychoterapii psychodynamicznej:

  • skupienie na centralnych, nieświadomych konfliktach psychicznych, zwłaszcza powtarzających się w biografii osoby,
  • uznanie istnienia i ważności nieświadomych mechanizmów obronnych,
  • założenie, że struktura osobowości i jej zaburzenia mają najczęściej korzenie w doświadczeniach wczesnodziecięcych,
  • pogląd, że wewnętrzna reprezentacja doświadczeń jest zorganizowana wokół relacji z obiektami pierwotnymi (ważnymi osobami, obecnymi w życiu w pierwszych latach życia),
  • przekonanie, że schematy relacyjne są ujawniane i odtwarzane w terapii w relacji z psychoterapeutą (przeniesienie i przeciwprzeniesienie)
  • przeniesienie, mechanizmy obronne oraz objawy problemowe są interpretowane w trakcie psychoterapii, co jest ważnym elementem leczenia
  • uzyskanie wglądu (uświadomienie sobie tego, co było dotąd nieświadome) jest kluczowe dla powodzenia psychoterapii

Psychoterapia psychodynamiczna jest stosowana przez psychoterapeutów Ośrodka Self Wrocław. Wszyscy oni szkolą się i poddają regularnej superwizji we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie.

 

 

Ośrodek Terapii Psychiatryczno-Psychologicznej Self we Wrocławiu - Psycholog, psychiatra, psychoterapia Wrocław.
Adres: ul. Karola Miarki 6-10 / u7, Wrocław, Dolnośląskie
Google+