Co to jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna (często stosuje się wymiennie określenie psychoanalityczna) to proces leczenia polegający na rozmowie. Jej celem jest lepsze zrozumienie siebie: przeżyć, potrzeb i obaw. Dzięki temu można w nowy sposób zobaczyć to, co dotychczas stanowiło trudność i tym samym znaleźć nową drogę radzenia sobie oraz rozwiązywania problemów. Psychoterapia ma na celu zmianę wzorców  zachowania, struktur i procesów intrapsychicznych. Pozwala zobaczyć osobisty wpływ na pojawiające się w życiu przeciwności.

Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy i opiera się w dużej mierze na teorii, koncepcjach oraz pojęciach z niej wywodzących się, szczególnie teorii relacji z obiektem oraz psychologii ego.

Najważniejsze założenia psychoterapii psychodynamicznej:

  • skupienie na centralnych, nieświadomych konfliktach psychicznych, zwłaszcza powtarzających się w biografii osoby,

  • uznanie istnienia i ważności nieświadomych mechanizmów obronnych,

  • założenie, że struktura osobowości i jej zaburzenia mają najczęściej korzenie w doświadczeniach wczesnodziecięcych,

  • pogląd, że wewnętrzna reprezentacja doświadczeń jest zorganizowana wokół relacji z obiektami pierwotnymi (ważnymi osobami, obecnymi w życiu w pierwszych latach życia),

  • przekonanie, że schematy relacyjne są ujawniane i odtwarzane w terapii w relacji z psychoterapeutą (przeniesienie i przeciwprzeniesienie),

  • przeniesienie, mechanizmy obronne oraz objawy problemowe są interpretowane w trakcie psychoterapii, co jest ważnym elementem leczenia,

  • uzyskanie wglądu (uświadomienie sobie tego, co było dotąd nieświadome) jest kluczowe dla powodzenia psychoterapii.

Jakie korzyści zapewnia psychoterapia psychodynamiczna?

W nurcie psychodynamicznym równie istotne jest wyeliminowanie głównego zaburzenia, jak i wywołanie trwałych zmian w osobowości, które będą miały długofalowy wpływ na życie pacjenta. Po odkryciu podświadomych motywów postępowania uczestnik terapii ma większe szanse wyjść spoza szkodliwych schematów, wywołujących problem zewnętrzny. Psychoterapia psychodynamiczna stanowi potężny oręż w walce z fobiami i natręctwami, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Ten rodzaj terapii stosuje się również przy zaburzeniach nerwicowych i depresji. Metoda pozwala uzdrowić relacje pacjenta z otoczeniem (partnerem, rodzicami, dziećmi), ponadto pozwala zajrzeć „w głąb siebie” i zyskać większą świadomość własnej osobowości.  Nade wszystko zaś, psychoterapia psychodynamiczna uczy dojrzałego radzenia sobie z problemami i słabościami. Dzięki przepracowaniu ukrytych motywów, konfliktów wewnętrznych oraz podświadomych mechanizmów obronnych, pacjent zyskuje większą kontrolę nad własnym życiem i lepiej funkcjonuje w obliczu stresujących go wydarzeń.
Psychoterapia psychodynamiczna jest stosowana przez psychoterapeutów Ośrodka Self Wrocław. Wszyscy oni szkolą się i poddają regularnej superwizji we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie.

Ośrodek Terapii Psychiatryczno-Psychologicznej Self we Wrocławiu - Psycholog, psychiatra, psychoterapia Wrocław.
Adres: ul. Karola Miarki 6-10 / u7, Wrocław, Dolnośląskie
Google+