Co to jest terapia rodzin?

Terapia rodzin to rodzaj psychoterapii, w której udział bierze cała rodzina. Najczęściej jest ona prowadzona w oparciu o myślenie systemowe. Zakłada ono, że rodzina to samoregulujący się system, który funkcjonuje zgodnie z określonymi regułami. Członkowie rodziny toczą tzw. „gry rodzinne”, pozostają ze sobą w nieustannej interakcji. Objaw powstaje wtedy, gdy dotychczasowe reguły stabilizujące system okazują się niewystarczające. Homeostaza rodziny zostaje zakłócona, czego bezpośrednie oraz pośrednie manifestacje odczuwa każdy jej członek. Celem terapii rodzinnej (systemowej) jest zmiana wzorca interakcji pomiędzy członkami rodziny. Dzieje się ona poprzez:

  • interweniowanie terapeuty w cały system rodzinny,
  • dostarczenie nowych informacji, na które dotychczas rodzina była zamknięta, modyfikowanie reguł kontaktowania się,
  • przerywanie patologicznego ciągu zdarzeń z prowokowaniem alternatywnego zakończenia.

Terapia rodzinna może również odbywać się w trybie niesystemowym. Wówczas terapeuta jest zorientowany na jednostki wywołujące „chorobę” (np. pijący ojciec, niestabilna emocjonalnie matka, agresywny nastolatek) i poprzez zmianę ich osobowości lub postępowania usiłuje uzdrowić cały system rodzinny.

Kiedy warto skorzystać z psychoterapii rodzinnej?

Bardzo często wskazaniem do terapii rodzinnej są problemy, które dotyczą bezpośrednio dzieci, np. zaburzenia odżywiania, problemy wychowawcze. Zdarza się, że problemy jednego z członków rodziny silnie wpływają na relacje z pozostałymi – pojawia się napięcie, „błędne koła” w rozmowach, przeświadczenie, że rodzina nie potrafi samodzielnie odnaleźć przyczyn konfliktów i rozwiązać ich. Wskazaniem konsultacji lub psychoterapii rodzinnej są również traumatyczne zdarzenia czy kryzysy dotykające całej rodziny (śmierć bliskiej osoby, gwałtowna zmiana w sytuacji rodziny, np. przeprowadzka, rozwód, poważna choroba).

Jakie rezultaty daje terapia rodzin?

Praca z rodziną powinna przynieść wymierne efekty w postaci ustąpienia objawów kryzysu, który skłonił uczestników do wzięcia udziału w terapii. Jednak zwykle psychoterapeucie udaje się „uzdrowić” również inne czynniki, mające ogromny wpływ na wzajemne relacje domowników. Psychoterapia rodzinna nie tylko przynosi rozwiązanie problemu, ale również pozwala rozprawić się ze źródłem wcześniejszych i potencjalnych konfliktów.

Terapia rodzin może przynieść następujące korzyści:

  • sprawniejsza komunikacja – by nie tylko słyszeć, ale i „słuchać” pozostałych domowników,
  • więcej zrozumienia – zarówno względem własnych działań, jak i działań poszczególnych członków rodziny,
  • wzmocnienie asertywności – czyli przestrzeganie wzajemnych granic bez przejawów agresji,
  • pogłębienie więzi rodzinnych - m.in. okazywanie szacunku i miłości oraz swobodne przebywanie razem,
  • większa wiedza o domownikach w kontekście ich przeszłości, osobowości i planów
  • pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, którzy zyskują lepszą świadomość potrzeb dziecka.

Psychoterapia rodzinna zapewnia zauważalne rezultaty, już w trakcie spotkań, jednak jej skutki będą miały długofalowe działanie, na czym skorzystają wszyscy domownicy.

W Ośrodku Self Wrocław pracują psychoterapeuci przygotowani do prowadzenia psychoterapii rodzinnej. Tempo życia w dużym mieście (jakim jest Wrocław), zapracowanie, zmieniające się standardy życia sprawiają, że wiele osób widzi potrzebę korzystania w terapii rodzinnej. Jest ona bardzo efektywną formą pomocy psychologicznej, przynosi dobre rezultaty. Rozpoczęcie terapii jest zawsze poprzedzone spotkaniami konsultacyjnymi. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Ośrodek Terapii Psychiatryczno-Psychologicznej Self we Wrocławiu - Psycholog, psychiatra, psychoterapia Wrocław.
Adres: ul. Karola Miarki 6-10 / u7, Wrocław, Dolnośląskie
Google+