Co to jest terapia rodzin?

Terapia rodzin to rodzaj psychoterapii, w której udział bierze cała rodzina. Najczęściej jest ona prowadzona w oparciu o myślenie systemowe. Zakłada ono, że rodzina to samoregulujący się system, który funkcjonuje zgodnie z określonymi regułami. Członkowie rodziny toczą tzw. „gry rodzinne”, pozostają ze sobą w nieustannej interakcji. Objaw powstaje wtedy, gdy dotychczasowe reguły stabilizujące system okazują się niewystarczające. Objaw pełni funkcję stabilizującą system. Celem terapii rodzinnej (systemowej) jest zmiana wzorca interakcji pomiędzy członkami rodziny. Dzieje się ona poprzez: 

interweniowanie terapeuty w cały system rodzinny, 

dostarczenie nowych informacji, na które dotychczas rodzina była zamknięta, modyfikowanie reguł kontaktowania się, 

przerywanie patologicznego ciągu zdarzeń z prowokowaniem alternatywnego zakończenia.

Kiedy warto skorzystać z psychoterapii rodzinnej?

Bardzo często wskazaniem do terapii rodzinnej są problemy, które dotyczą bezpośrednio dzieci, np. zaburzenia odżywiania, problemy wychowawcze. Bywa, że problemy jednego z członków rodziny silnie wpływają na relacje z pozostałymi – pojawia się napięcie, „błędne koła” w rozmowach, przeświadczenie, że rodzina nie potrafi samodzielnie odnaleźć przyczyn konfliktów i rozwiązać ich. Wskazaniem konsultacji lub psychoterapii rodzinnej są również traumatyczne zdarzenia czy kryzysy dotykające całej rodziny (śmierć bliskiej osoby, gwałtowna zmiana w sytuacji rodziny, np. przeprowadzka, rozwód, poważna choroba).

W Ośrodku Self Wrocław pracują psychoterapeuci przygotowani do prowadzenia psychoterapii rodzinnej. Tempo życia w dużym mieście (jakim jest Wrocław), zapracowanie, zmieniające się standardy życia sprawiają, że wiele osób widzi potrzebę korzystania w terapii rodzinnej. Jest ona bardzo efektywną formą pomocy psychologicznej, przynosi dobre rezultaty. Rozpoczęcie terapii jest zawsze poprzedzone spotkaniami konsultacyjnymi. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

 

Ośrodek Terapii Psychiatryczno-Psychologicznej Self we Wrocławiu - Psycholog, psychiatra, psychoterapia Wrocław.
Adres: ul. Karola Miarki 6-10 / u7, Wrocław, Dolnośląskie
Google+