Tomasz HadryśTomasz Hadryś

Specjalista psychiatra, tytuł uzyskany w 2005 roku w Katedrze i Klinice Psychiatrii AM we Wrocławiu.

Doktor nauk medycznych, stopień uzyskany w 2005 roku w Katedrze i Klinice Psychiatrii AM we Wrocławiu.

Ukończone w 2009 roku czteroletnie studia podyplomowe "Podstawowe i Szczegółowe Problemy Psychoterapii" na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty.

Adiunkt w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz wykładowca Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

Psychiatrią zajmuję się od roku 2000. W swojej pracy opieram się na leczeniu farmakologicznym oraz psychoterapii pracując pod nadzorem superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzę leczenie m.in. następujących zaburzeń psychicznych u osób dorosłych:

 • zaburzenia nerwicowe i związane ze stresem (fobie, napady paniki, obsesje i kompulsje, zaburzenia adaptacyjne, reakcje na ciężki stres, zaburzenia dysocjacyjne)
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia nastroju (depresja, mania)
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, schizotypowe, schizoafektywne)
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego (otępienia)

Poza działalnością medyczną, prowadzę także pracę dydaktyczną i naukową. Poniżej znajduje się lista publikacji, w powstawaniu których uczestniczyłem:


 1. Hadryś T. Komentarz do pracy: "Skuteczność olanzapiny w leczeniu podtrzymującym chorych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi - przegląd systematyczny z metaanalizą". Med. Prakt. Psychiatr. 2012 nr 1 s.77-79 - oprac. na podst. J. Psychopharmacol. 2010; 24: 1729-1738], Med.Prakt.Psychiatr. 2012 nr 1(24); s.79-80, 84,

 2. Giacco D, Fiorillo A, Del Vecchio V, Kallert T, Onchev G, Raboch J, Mastrogianni A, Nawka A, Hadryś T, Kjellin L, Luciano M, de Rosa C, Maj M, Priebe S.: Caregivers' appraisals of patients' involuntary hospital treatment: European multicentre study. Brit.J.Psychiatr. 2012 Vol.201 no.6; s.486-491,

 3. Hadryś T, Adamowski T, Kiejna A: Mental disorder in Polish families: is diagnosis a predictor of caregiver's burden? Soc.Psychiatry Psychiatr.Epidemiol. 2011 Vol.46 no.5; s.363-372,

 4. A. Fiorillo, C. De Rosa, V. Del Vecchio, L. Jurjanz, K. Schnall, G. Onchev, S. Alexiev, J. Raboch, L. Kalisova, A. Mastrogianni, E. Georgiadou, Z. Solomon, A. Dembinskas, V. Raskauskas, P. Nawka, A. Nawka, A[ndrzej] Kiejna, T[omasz] Hadryś, F. Torres-Gonzales, F. Mayoral, A. Bjorkdahl, L. Kjellin, S. Priebe, M. Maj, T. Kallert.: How to improve clinical practice on involuntary hospital admissions of psychiatric patients: suggestions from the EUNOMIA study. Eur.Psychiatr. 2011 Vol.26 no.4; s.201-207,

 5. Ksel M, Wróblewski R, Adamowski T, Hadryś T, Kiejna A. Assessment of the mental health of convicted prisoners and those under temporary arrest. Arch Psychiatr Psychother  2010 Vol.12 no.1; s.37-45,

 6. Ciałkowska M, Hadryś T, Kiejna A. Kwestionariusz Oceny Zaangażowania (Involvement Evaluation Questionnaire) - charakterystyka i zastosowanie. Psychiatr Pol. 2009 T.43 nr 4; s.435-444,

 7. Hadryś T. Komentarz do pracy: K.A. Phillips et al. "Zaburzenie dysmorficzne. Leczenie często przeoczanego problemu psychiatrycznego". Med. Prakt. Psychiatr. 2009 nr 4 s.43-53 - przedr. z Am. J. Psychiatr. 2008; 165: 1111-1118, 1224. Med.Prakt.Psychiatr. 2009 nr 4(9); s.53-54,

 8. Hadryś T. Komentarz do pracy: B. Murray et al. "Zespół lęku społecznego". Med. Prakt. Psychiatr. 2009 nr 1 s.11-26 - przedr. z Lancet 2008; 371: 1115-1125.Med.Prakt.Psychiatr. 2009 nr 1(6); s.26-28,

 9. Sieradzki A, Hadryś T. Badania polskiej wersji skali GSDSII – rzetelność, W:Funkcjonowanie i niesprawność społeczna z przyczyn psychiatrycznych: Kwestionariusz Niesprawności Społecznej (The Groningen Social Disabilities Schedule II, GSDSII): polska adaptacja ; pod red. Andrzeja Kiejny, Adriana Sieradzkiego; Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.76-82,

 10. Adamowski T, Hadryś T, Kiejna A. Comparison between day-care ward and inpatient ward in terms of treatment effectiveness based on the analysis of psychopathologic symptoms, subjective quality of life and number of rehospitalisations after discharge. Arch.Psychiatr.Psychother. 2009 Vol.11 no.3; s.67-73,

 11. Kiejna A, Rymaszewska J, Hadryś T. Practice of competence assessment in dementia: Poland, W:Competence assessment in dementia; ed. by Gabriela Stoppe; Wien: Springer, 2008; s.141-146,

 12. Adamowski T, Kiejna A, Hadrys T. [Is there a correlation between duration of hospitalization and SCAN diagnosis?] Psychiatr Pol. 2007 Jan-Feb;41(1):63-72,

 13. Adamowski T, Kiejna A, Hadrys T. [Study of compatibility of psychiatric diagnoses with ICD-10 diagnostic criteria using the SCAN questionnaire] Psychiatr Pol. 2006 Jul-Aug;40(4):761-73,

 14. Adamowski T, Kiejna A, Hadrys T.[SCAN system--semi-structured interview based on diagnostic criteria]. Psychiatr Pol. 2006 Jul-Aug;40(4):751-60,

 15. Zając J, Rymaszewska J, Hadrys T, Adamowski T, Szurminska M, Kiejna A. [Patients' opinions on psychiatric hospital treatment]. Psychiatr Pol. 2006 Jul-Aug;40(4):671 81,

 16. Kiejna A, Rymaszewska J, Hadrys T, Suwalska A, Lojko D, Rybakowski JK. Bipolar or unipolar? - the question for clinicians and researchers. J Affect Disord. 2006 Jul;93(1-3):177-83,

 17. Dobrzynska E, Rymaszewska J, Pawlowski T, Adamowski T, Hadrys T, Kiejna A.[Does contemporary pharmacotherapy limit coercion in psychiatry? Preliminary results]. Psychiatr Pol. 2005 Nov-Dec;39(6):1103-12,

 18. Adamowski T, Hadrys T, Rymaszewska J, Kiejna A. [Effectiveness of treatment in day hospital versus inpatient ward evaluated by patients' psychopathological symptoms and subjective quality of life (QoL) analysis]. Psychiatr Pol. 2005 Nov-Dec;39(6):1077-92,

 19. Kiejna A, Rymaszewska J, Hadrys T, Suwalska A, Lojko D, Rybakowski JK. [Bipolarity among unipolar affective disorder patients--uniDEP-BI national multi-site study]. Psychiatr Pol. 2005 Sep-Oct;39(5):951-62,

 20. Stępień A, Hadryś T, Kantorska-Janiec M.: Posttraumatic stress disorder (PTSD) as a result of the 1997 flood - incidence and clinical picture. Arch Psychiatr Psychother. 2005 Vol.7 no.2; s.29-39,

 21. Kiejna A, Rymaszewska J, Hadryś T.: The practice of dementia care: Poland. W: Standards in dementia care ; ed. by Alistair Burns; London: Taylor & Francis, 2005; s.49-54,

 22. Trypka E, Rymaszewska J, Adamowski T, Hadrys T, Malyszczak K, Kiejna A. [Course of the EDEN study by using participants' flow sheets]. Psychiatr Pol. 2004 Nov-Dec;38(6):1145-56,

 23. Hadryś T, Kiejna A: Mental disturbances and family burden: relatives' perspective. Eur.Psychiatr. 2004 Vol.19 suppl.1; s.186,

 24. Rymaszewska J, Kiejna A, Adamowski T, Szurminska M, Hadrys T, Malyszczak K, Trypka E, Zajac J, Jarosz J. [Characteristics of psychiatric day hospitals in Poland--results of a questionnaire survey]. Psychiatr Pol. 2003 Nov-Dec;37(6):1037-48,

 25. Rymaszewska J, Kiejna A, Hadrys T. Depression and anxiety in coronary artery bypass grafting patients. Eur Psychiatry. 2003 Jun;18(4):155-60,

 26. Hadryś T, Rymaszewska J.: Zaburzenia lękowe napadowe - klasyfikacja, diagnostyka oraz nowe kierunki leczenia. Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.5 suppl.1; s.15-21,

 27. Hadryś T, Chładzińska-Kiejna S.: Fobie specyficzne i społeczne - klasyfikacja, diagnostyka oraz nowe kierunki leczenia. Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.5 suppl.1; s.23-28,

 28. Malyszczak K, Rymaszewska J, Hadrys T, Adamowski T, Kiejna A. [Comparison between a SCAN diagnosis and a clinical diagnosis] Psychiatr Pol. 2002 Nov-Dec;36(6 Suppl):377-80.


 

 

Ośrodek Terapii Psychiatryczno-Psychologicznej Self we Wrocławiu - Psycholog, psychiatra, psychoterapia Wrocław.
Adres: ul. Karola Miarki 6-10 / u7, Wrocław, Dolnośląskie
Google+