Katarzyna Strzelczyk

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Biografia

Do gabinetu zapraszam osoby, które:

 • cierpią z powodu doświadczania lęku, depresji,
 • przeżywają kryzys w związku z trudną sytuacją życiową, której doświadczają lub doświadczyły
 • dostrzegają u siebie objawy syndromu DDA przeszkadzające w codziennym funkcjonowaniu
 • chciałyby poprawić swoje relacje z innymi

W ramach praktyki psychoterapeutycznej prowadzę:

 • konsultacje psychologiczne
 • psychoterapię indywidualną osób dorosłych

Swoją pracę regularnie superwizuję u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 2003 r.)

Szkolenia:

 • Psychologia- studia magisterskie Uniwersytet Wrocławski
 • Kurs psychoterapii Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu pod kierunkiem Jacka Rydlewskiego
 • Studia podyplomowe w zakresie psychoterapii pod kierunkiem prof. Jerzego Aleksandrowicza w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 963)
 • Studium Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze pod kierunkiem Jacka Kasprzaka (certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień nr 853)
 • Specjalizacja w zakresie psychologii klinicznej SWPS Wrocław

Doświadczenie:

 • Pracownia Terapii Neuropsychologicznej przy Uniwersytecie Wrocławskim (2003-2005)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 we Wrocławiu (2003-2008)
 • NZOZ Centrum Ikar Poradnia Zdrowia Psychicznego (2003-2006)
 • Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, obecnie Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego (2008-2014)
 • Poradnia Uzależnień w Brzegu Opolskim (2014-2015)
 • NZOZ Centrum Ikar (2012 – 2016.)
 • SPZOZ Oleśnica (od 2016 )
 • Prywatna praktyka (od 2012 r.)
 • W procesie szkoleń liczne staże w ośrodkach i oddziałach psychoterapeutycznych