Tomasz Hadryś

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Biografia

Lekarz specjalista psychiatra oraz doktor nauk medycznych, oba tytuły uzyskane w 2005 roku w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Czteroletnie studia podyplomowe „Podstawowe i Szczegółowe Problemy Psychoterapii” ukończone w 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty.

Adiunkt w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz wykładowca Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.
Psychiatrią zajmuję się od roku 2000. W swojej pracy opieram się na leczeniu farmakologicznym oraz psychoterapii pracując pod nadzorem superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzę leczenie m.in. następujących zaburzeń psychicznych u osób dorosłych:

 • zaburzenia nerwicowe i związane ze stresem (fobie, napady paniki, obsesje i kompulsje, zaburzenia adaptacyjne, reakcje na ciężki stres, zaburzenia dysocjacyjne)
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia nastroju (depresja, mania)
 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, schizoafektywne)
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego (otępienia)

Publikacje

Poza działalnością medyczną, prowadzę także pracę dydaktyczną i naukową. Poniżej znajduje się lista niektórych moich publikacji:

 1. Hadryś, J. Rymaszewska.: Amisulpride – is it as all other medicines or is it different? An update. Psychiatr.Pol. 2019
 2. Kiejna, T. Hadryś.: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. W: Psychiatria: podręcznik akademicki; pod red. A. Kiejny i K. Małyszczaka; Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.11-26
 3. Hadryś.: Zaburzenia psychotyczne. W: Psychiatria: podręcznik akademicki; pod red. A. Kiejny i K. Małyszczaka; Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.147-168
 4. Hadryś.: Komentarz [do pracy: „Skuteczność olanzapiny w leczeniu podtrzymującym chorych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi – przegląd systematyczny z metaanalizą”. Med. Prakt. Psychiatr. 2012 nr 1 s.77-79 – oprac. na podst. J. Psychopharmacol. 2010; 24: 1729-1738] Med.Prakt.Psychiatr. 2012 nr 1(24); s.79-80, 84
 5. Hadryś, T. Adamowski, A. Kiejna.: Mental disorder in Polish families: is diagnosis a predictor of caregiver’s burden? Soc.Psychiatry Psychiatr.Epidemiol. 2011 Vol.46 no.5; s.363-372
 6. Hadryś.: Komentarz [do pracy: B. Murray et al. „Zespół lęku społecznego”. Med. Prakt. Psychiatr. 2009 nr 1 s.11-26 – przedr. z Lancet 2008; 371: 1115-1125] Med.Prakt.Psychiatr. 2009 nr 1(6); s.26-28
 7. Hadryś.: Komentarz [do pracy: K.A. Phillips et al. „Zaburzenie dysmorficzne. Leczenie często przeoczanego problemu psychiatrycznego”. Med. Prakt. Psychiatr. 2009 nr 4 s.43-53 – przedr. z Am. J. Psychiatr. 2008; 165: 1111-1118, 1224] Med.Prakt.Psychiatr. 2009 nr 4(9); s.53-54
 8. Hadryś.: Badanie obciążeń rodzin pacjentów z zaburzeniami psychicznymi [streszczenie pracy doktorskiej]. Med.Pracy 2006 T.57 nr 1; s.63
 9. Hadryś,J. Rymaszewska.: Zaburzenia lękowe napadowe – klasyfikacja, diagnostyka oraz nowe kierunki leczenia. Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.5 suppl.1; s.15-21,
 10. Hadryś, S. Chładzińska-Kiejna.: Fobie specyficzne i społeczne – klasyfikacja, diagnostyka oraz nowe kierunki leczenia. Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.5 suppl.1; s.23-28,