Dorota MajlichDorota Majlich

Jestem absolwentką Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich Wydziału Pielęgniarstwa. Pomaganie ludziom cierpiącym i potrzebującym pomocy jest obecne w moim życiu zawodowym od początku.  Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię małżeńską.

Po ukończeniu studiów podjęłam pracę związaną z pomaganiem osobom uzależnionym i współuzależnionym. Od 2002 do 2014 pełniłam funkcję koordynatora w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

W życiu każdego człowieka mogą pojawić się chwile, kiedy pomoc bliskich jest niewystarczająca, a problemy narastają i utrudniają normalne funkcjonowanie. Terapia, którą oferuję, ma pomóc w tego rodzaju sytuacjach. Pracuję w terapii indywidualnej z osobami:

– z obniżonym nastrojem,

– z poczuciem pustki i niezadowolenia,

– przeżywającymi lęk,

– mającymi trudności w nawiązywaniu bliskich relacji,

– przeżywającymi kryzys związany z sytuacją życiową,

– mającymi niską samoocenę,

– cierpiącymi na zaburzenia nerwicowe,

– w destrukcyjny sposób używającymi substancji psychoaktywnych i uprawiającymi hazard,

– będącymi dzieckiem, partnerem, rodzicem osoby nadużywającej substancji psychoaktywnych.

 

Kieruję się w pracy psychoterapeuty empatią i zrozumieniem dla cierpienia pacjenta.

 

W pracy korzystam z superwizji indywidualnej u superwizora z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

 

Kwalifikacje zawodowe:

 

Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 734)

Certyfikat Asystenta psychodramy w Psychodrama Institute for Europe 2014

I stopień szkolenia w psychodramie w Polskim Instytucie Psychodramy 2011-2013

 

Staż w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” 01.04 do 30.06.2010 r.

Szczegółowe Problemy Psychoterapii – Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007-2009 r.

Podstawy Psychoterapii – Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005-2007 r.

Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień nr. 243  2002 r.

 

Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości 2001 r.

 

Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości 1996 r.

 

Pomoc Psychologiczna Wydział Nauk Społecznych – Instytut Psychologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1995 r.

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wydział Pielęgniarstwa 1994r.

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Terapii Psychiatryczno-Psychologicznej Self we Wrocławiu - Psycholog, psychiatra, psychoterapia Wrocław.
Adres: ul. Karola Miarki 6-10 / u7, Wrocław, Dolnośląskie
Google+