DDA co to znaczy?

DDA to skrót od sformułowania Dorosłe Dzieci Alkoholików. Z czasem pojawił się też skrót DDD - Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. Takimi określeniami opisujemy syndrom, którego objawy dotyczą dorosłych osób wychowanych  w rodzinie, w której osoba bliska nadużywała alkoholu, ale też narkotyków lub leków. Uzależnienie wpływało na życie wszystkich.

Dzieci z rodzin z problemem uzależnienia dorastały zazwyczaj w bardzo trudnych warunkach emocjonalnych. Przeżywały odrzucenie przez jedno lub oboje rodziców. Cierpiały z powodu nieprzewidywalności ich zachowań, atmosfery zagrożenia i przemocy, chwiejności zasad i systemu wartości w rodzinie. Takie doświadczenia mogą  powodować problemy w dorosłym życiu.

Syndrom DDA często utrudnia ocenę rzeczywistości oraz powoduje psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej sytuacji. Pacjenci DDA najczęściej leczą się z powodu zaburzeń lękowych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, depresji, zaburzeń osobowości oraz zaburzeń adaptacyjnych (reakcji na przewlekły stres).

W  Ośrodku Self we Wrocławiu prowadzimy terapię DDA

Psychoterapia DDA- dla kogo?

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) często cierpią z powodu nawracających stanów lękowych, obniżonego nastroju, mają trudności w relacjach z ludźmi, nie potrafią cieszyć się życiem. W poradzeniu sobie z takimi problemami pomocna jest psychoterapia DDA, w której można odkryć źródło swoich kłopotów i znaleźć nowe, lepsze rozwiązania, które pozwolą czerpać przyjemność z dorosłego życia.

Terapia DDA polega na budowaniu trwałej i bezpiecznej relacji, pracy nad traumatycznymi doświadczeniami, badaniu w jaki sposób schematy, przekonania wpływają na obecne życie pacjenta. Obejmuje też pracę nad zmianą przekonań i uczenie się nowych umiejętności intra i interpersonalnych.

Trudne doświadczenia spowodowane uzależnieniem bliskich są przyczyną:

  • poczucia niskiej wartości,
  • niskiego poziomu zaufania do ludzi,
  • małej zdolności do odprężania się i zabawy,
  • trudności w doprowadzaniu do końca rozpoczętych spraw,
  • obawy przed okazywaniem uczuć,
  • poczucia winy przy robieniu czegoś dla siebie,
  • lęku przed konfliktem, okazywaniem gniewu,
  • zalegającego smutku.

W przypadku rozpoznania w swoim funkcjonowaniu jednego lub kilku z powyższych objawów warto zdecydować się na leczenie.

Jak wygląda terapia DDA i jakie przynosi korzyści?

Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików może odbywać się w trybie indywidualnym i grupowym, trwa od jednego roku do trzech lat. Po tym okresie terapeuta może zalecić kontynuowanie terapii, tym razem ukierunkowanej na uzdrowienie osobowości. Początki terapii mają na celu zrozumienie istoty problemu – w jaki sposób doświadczenia z dzieciństwa wywarły wpływ na postępowanie, emocje i osobowość pacjenta w dorosłym życiu. Na tym etapie pacjent „rozlicza się” z przeszłością i przepracowuje traumy związane z alkoholizmem rodzica. Kiedy nastąpi akceptacja przeszłych wydarzeń i wyzwolenie tłumionych emocji, przychodzi czas na odbudowanie poczucia własnej wartości. Terapia DDA ma na celu m.in. ukazanie rzeczywistego obrazu siebie – pacjent wreszcie może ocenić swoje życie przez pryzmat własnych osiągnięć, a nie trudnego dzieciństwa. Na ostatnim etapie terapii pacjent dojrzewa do konstruktywnych zmian w dorosłym życiu (osobistym, społecznym i zawodowym) i osiąga wewnętrzny spokój.

Zapraszamy do skorzystania z  oferty psychoterapii DDA w Ośrodku Self we Wrocławiu

Ośrodek Terapii Psychiatryczno-Psychologicznej Self we Wrocławiu - Psycholog, psychiatra, psychoterapia Wrocław.
Adres: ul. Karola Miarki 6-10 / u7, Wrocław, Dolnośląskie
Google+