Blog

Mimo że mamy coraz większą świadomość tego, czym jest depresja i jak się objawia, statystyki pacjentów zdiagnozowanych oraz poddających się terapii nie brzmią optymistycznie. Tylko połowa chorych szuka pomocy w poradniach zdrowia psychicznego lub decyduje się na leczenie ambulatoryjne. Pozostali chcą wyjść z depresji przy wsparciu rodziny i przyjaciół lub wolą „przeczekać” ten stan, nie angażując otoczenia. Dlaczego tak się dzieje mimo dużej dostępności placówek zdrowia psychicznego i nowoczesnych metod leczenia? 

Depresję można opisać na dziesiątki różnych sposobów – posługując się fachowymi terminami klinicznymi, za pomocą liczb w statystykach, poprzez rozmaite środki literackie oraz artystyczne, czy wreszcie z perspektywy samego chorego.

Ośrodek Terapii Psychiatryczno-Psychologicznej Self we Wrocławiu - Psycholog, psychiatra, psychoterapia Wrocław.
Adres: ul. Karola Miarki 6-10 / u7, Wrocław, Dolnośląskie
Google+